Facility Management

Med en översyn av era befintliga avtal för stödtjänster såsom, lokalvård, dryckesmaskiner, växter etc., finns ofta mycket pengar att spara. Vid en förändring hjälper vi till med utvärdering, uppsägning och upphandling av nya avtal för varor och tjänster.

Fokuspunkter

  • Genomgång av befintliga avtal
  • Uppsägning av avtal
  • Upphandling av tjänster och avtal