Förstudie

En förstudie klarlägger och dokumenterar behov och funktioner hos er verksamhet. Med hjälp av enkäter, intervjuer, platsstudier och workshops kartlägger vi ert arbetssätt som ligger till grund för hur ni på bästa sätt ska arbeta och verka i befintliga eller nya lokaler.

Fokuspunkter

  • Kartläggning
  • Arbetssätt
  • Kontorsoptimering/Ytomptimering